„Историята днес е меч, притъпен от злоупотреба“

мар. 3, 2023 | Срещи

„Историята днес е меч, притъпен от злоупотреба“

3 март 2023 | Срещи

От какво си струва да се освободим като нация? Още ли съединението прави силата? Времето ли ражда ярките личности, или те създават времето си?

Дори когато заговорим за безспорните ни герои, миналото повече ни разделя, отколкото обединява. Ето защо е важно да не спираме да го осмисляме през призмата на настоящето, особено в дни като днешния.

Неда Антонова е писателка, избрала за свое поле историческите теми. Умее да представя миналото така, че да вълнува. Тя не се бои да се насочва към личности като Левски или Ботев, за да ги обрисува съвременно, но пълнокръвно. Разказвайки увлекателно за любовта в живота им, представяйки ги в неочаквана, вълнуваща светлина. Тя има 24 книги: poмaни, пoвecти, пиecи, и е сред най-четените автори на историческа художествена литература.

С нея се срещаме днес, за да поговорим за историята. За това, което дължим и не дължим на най-големите личности от българското минало. Ще поразсъждаваме с какво би се занимавал Апостола, ако бе роден в наши дни. Ще потърсим по-хладнокръвния и мъдър поглед към историята, който често губим, улисани в дърлене онлайн.


 

– Защо си струва да помним и тачим миналото?

– Защото само то ни принадлежи със сигурност. Дори когато си мислиш, че нямаш нищо, ти имаш онова, което дори смъртта не може да ти отнеме: миналото си на човек и народ.

 

– А кое от миналото е най-добре да забравим?

– Нищо от миналото ни не бива да бъде забравяно, пренебрегвано или омаловажавано, защото не знаеш кога ще ти потрябва неговият пример или урокът, който ти дава.

 

Какво ли знае изкуственият интелект за историята ни? Явно има много на какво да го научим… Илюстрациите са от алгоритъма Midjourney, помолен да си представи „най-важното от историята, което трябва да знае всеки българин“.

 

– Като стана дума за уроци – кои са уроците от историята, които могат да са ни полезни в бъдещето, където ще властва изкуственият интелект?

– Тъй като нравите са, които пораждат събитията, а чрез тях формират историята, за нравите, внушавани от изкуствения интелект, можем само да размишляваме с приблизителна доза вероятност. Но вярвам, че ще се случва онова, което изисква моментът, без да съм сигурна, че то непременно ще бъде добро. Може би ще е единственото възможно добро.

 

– Нещо повече, във времето на интернет историята е по-уязвима, защото всеки може да я подменя и да спекулира с нея. Как да я пазим?

– Да. Историята на всеки народ се оказва най-ковкият от всички метали.

От нея с еднакъв успех може да бъдат изковани както щит, така и меч, както кръст, така и куршум.

Гъвкава, адаптивна, винаги на една ръка разстояние от идеологията и еднакво достъпна за всички. Употребяваме я според нуждите си – най-вече политически. Меч, притъпен от злоупотреба!

 

– Защо се насочи към историческата тема?

– В годините, когато моето поколение трябваше да избира на кой бог да се кланя, а в литературата – какво да възпява и за какво да мълчи, имаше само едно що-годе сигурно убежище, опазващо духа от поквара: миналото и неговата история. Укритие. Това беше – а и още е – за мене историческата тема.

 

– Силните, интересни личности такива ли се раждат, или такива ги прави времето?

– И по друг повод съм го казвала:

всяко време идва и води със себе си своите герои, за да има после кого да убива.

Всички качества, определящи личността, съществуват в зачатък у всеки от нас още по сътворение. После обстоятелствата и нашият личен избор само ги доразвиват. Не може да се родиш Димитър Общи, а да завършиш живота си като Апостола Левски. Дори въображението на Твореца не би си позволило подобна липса на последователност.

 

– От какво си струва да се освободим днес? Като хора и като нация…

– От всичко, което ни пречи, принизява ни, омаловажава доброто и светлото в националния ни характер… Не съм чувала чужденец да охулва своя народ и да оплюва традициите и историята на племето, чрез което е дошъл на бял свят. Но пък все по-често се случва да чуя как българин се изживява като субект, стоящ по-високо от народа си, наблюдаващ историята и днешното му дередже от висотата на личната си камбанария. Да омерзява дори дадената ни от Господ природа с унищожителната реплика: „Абе, мани ги – българска работа!“.

 

 

– Трябва ли да си представяме героите си – като Левски или Ботев, като светци? Или напротив, като хора, равни на нас?

– Историята се твори от реални и триизмерни личности. Светците и боговете са персонажи от митологията. Всички останали сме повече или по-малко хора. И само подобни на нас, само отделни единици от множеството имат силата и дарбата да подчиняват общия дух, да внушават идеи и да водят към тяхното сбъдване. И ние не бихме могли да осъзнаем тяхната различност, надареност или осененост, ако не разглеждахме живота им през призмата на собственото си банално битие.

Те всички са първо човеци, а после мислители, стратези и тактици на общото дело!

И колкото повече приличат на хилядите нас, толкова повече народното въображение ще ги извисява и обожествява.

 

– Какво биха работили те двама, ако живееха днес?

– Мисля, че днешното ни общество не би ги изтърпяло. В наше време

различните – идващите с мисълта си от бъдещето и пророкуващи го – са подложени на унищожение като заплаха за статуквото.

Човекът е склонен да приема за опасно всичко, което не разбира. И да го унищожава.

 

– Какво не знаем за тях, а си струва?

– Знаем го, но ни е трудно да го повярваме: това, че никоя общност – от хора или от животни – не може да съществува без водачи, но че те винаги надвишават множеството по ум, морал и по способността си да долавят онези движещи сили на живота, пред които ни изправя бъдещето.

 

 

– Ти популяризира тезата, че Апостола е осъден официално за престъпление, което не е извършил. Защо никой преди не е посягал към тази тема?

– Упрекът ти е несправедлив. Всички историци са забелязвали и изтъквали тази несправедливост. Но са обяснявали събитията с изискването на времето и от позицията на историческото снизхождение.

 

– А защо е важно да го реабилитираме днес?

– Не просто важно. Необходимо е. И се сещам за народите на Франция, Италия, Чехия, които в наше време организираха съдебни контрапроцеси и, заставайки срещу внушенията на историята, оневиниха националните си герои Жана д’Арк, Галилей и Ян Хус.

Да оневиним несправедливо обвинения Левски – каква по-божествена задача на едно поколение!

 

– Безгрешни ли са героите ни?

– Жив и безгрешен – такава възможност дори Библията твърде предпазливо допуска.

 

– Кога насилието е оправдано?

– В различните времена дефиницията за насилие е различна. Но едно е вярно: допустимо и оправдано е насилието, извършено в името на изначалното добро, важно и необходимо за човека и народа.

 

 

– Кое може да накара днешните хлапета да се впечатлят от исторически образ?

– Необичайното, рисковото, насилието и бруталността в битието и образа на героя.

 

– Трябваше ли да дойде война толкова близо, за да си припомним, че още ги има войните?

– Преди да измисли хляба и музиката, човекът е измислил войната – зло, което дори самият Бог не се е решил да предскаже. А

има ли война – невинни няма. Освен народите,

те не знаят истината, но се сражават за нея и умират.

 

– „Ако в България се роди гений, то това ще бъде геният на завистта“, казва Елин Пелин. А какъв е българският гений според теб?

– На завистта слугува, разрушавайки себе си – само неосъщественият човек, амбициозният, но лишен от качества за постигане на амбицията си. А гениалната мощ на българина, чрез която е просъществувал тринайсет века и половина, е способността му да оцелява при всякакви обстоятелства и въпреки тях. Племенната ни жизненост и издръжливост.

 

 

– Българската художествена литература винаги е била силно насочена към историята, дори през последните десетилетия. Това наша черта ли е?

– Настоящето ни винаги е изглеждало на народа по-непосилно, отколкото миналото. Примерът на предците е окуражавал нашите съвременници. Но и с куража не бива да се прекалява.

 

– Интернет разми границата между автор и читател, днес всеки пише. Хубаво ли е това?

– Писането, бидейки вид изразяване на същността, кара човека да се чувства уместен, вграден в обществото и го обозначава като личност. За всеки текст си има читатели. После идва времето с прецизното си сито и отсява зърното от плявата.

 

– С какво е по-труден нашия живот от този на предците ни?

– Няма лесен живот! И ако старите хора говорят с обич за младостта и я разкрасяват чрез носталгията си, това е само знак за отличие на онези, които са преживели събитията и са наградени с възможността да си ги спомнят.

 

– Изследваш доста женски исторически образи. И до днес обаче в политиката ни например, има изключително малък процент жени. Защо е така?

– Това е възмездието за времето, когато вместо да се говори за равенство на половете пред закона, се прокламираше равенството на самите полове пред провокациите на живота. Крехки жени ставаха трактористки и кранистки, а монументални мъже продаваха ширити в държавните магазини за кинкалерия.

Но жената най-после постепенно започва да заема онова място в тъканта на обществото, където ще бъде най-полезна чрез способността си съм съпричастие и защита на живота, който създава.

 

– Романите ти се отличават със силни героини от толкова различни епохи. Ако можем да потърсим общото, кое е то? Коя е най-силната черта на българката?

– Способността ѝ да преодолява трудностите на времето – да се впрегне в ралото, редом с нереквизираната за войната крава, и да тегли браздата, докато мъжът ѝ умира край Сливница. Казано е: „Искаш ли някаква работа да стане, дай на мъжа да я измисли, и на жената – да я свърши!“ Приложната сила на живота!

 

Неда Антонова

снимка: Владимир Мачоков

 

– Кое те плаши в днешните технологии и кое те обнадеждава?

– Всяко време има своите зарази и изобретява лекарствата за тях.

Стоя на брега и гледам как тече реката – късно ми е да се съмнявам, рано ми е да осъждам.

 

– Още ли съединението прави силата?

– Зависи какви сили се съединяват и срещу какво.

 

– Като че ли днес да продължаваме заедно и да имаме общ идеал ни пречат разломите от ХХ век. Какво може да ги запълни?

– Разломът сме го запълнили със страданията си като хора и народ. Остават белезите. Някои от тях все още приличат на рани.

 

– Казваш, че писателите и поетите трябва да стоят встрани от актуалните събития, но повечето от тях в нашето общество не го правят. Какво губят по този начин?

– Себе си губят и онова, което им е дадено, за да се усещат поети и писатели. Без тази загуба да носи печалба за обществото.

 

– Коя е най-силната любовна история в българската литература?

– Баладата на деветнайсети век: любовта на Ботев и Венета.

 

– Докога ще я има любовта в романтичната ѝ форма?

– Четиридесет дни след като животът отмре и планетата опустее, любовта ще продължава да съществува, подобно душата на безсмъртен покойник.

 

– Как се променя отношението към любовта през различните възрасти?

– Променят се само външните ѝ форми. И модата. Ако е любов, тя е една през всички времена. Ако е нейно подобие – то следва посоката на вятъра.

 

– Трябва ли да научим на любов изкуствения интелект, който ще ни наподоби?

– Той си го знае. Нищо, че неговото знаене се отличава от нашето както пластмасата – от коприната.

Но така е: според обществото – и любовта му…

Дигитални истории
<a href="https://karamanev.me/author/georgik" target="_self">Георги Караманев</a>

Георги Караманев

Програмист, журналист на свободна практика и писател. Още за мен – четете тук.
Дигитални истории

Най-нови публикации:

Кой е авторът – човек или изкуствен интелект?

Кой е авторът – човек или изкуствен интелект?

Можем ли днес да различим създаденото от човека от генерираното от изкуствения интелект? Нека заедно направим един експеримент, който може да даде много интересни отговори. 30 бързи въпроса,...

повече информация
Създават ли алгоритмите изкуство? 15 важни гледни точки

Създават ли алгоритмите изкуство? 15 важни гледни точки

Изкуственият интелект ни изумява с умението си да създава текст, изображения, вече дори видео. Технологии, които изглеждаха немислими, днес са част от ежедневието и в същото време са...

повече информация
„Тетрис“. Човекът не спира да побеждава себе си!

„Тетрис“. Човекът не спира да побеждава себе си!

„Ще умра, не си чувствам ръцете…“, продумва Блу Скути, преди да си даде сметка, че е изпълнил една мечта, изглеждаща невъзможна. Почти 4 десетилетия по-късно е победил, по един или друг начин,...

повече информация
„Всички истории вече са разказани. Но как ще трепти словото?“

„Всички истории вече са разказани. Но как ще трепти словото?“

Срещнали се режисьор, рапър, подкастър и журналист, програмист, писател. Разговор на разменени домакинства… и макар че сме само двама души (и, разбира се, още един чудесен подкастър), се оказа, че...

повече информация

Още публикации по темата:

От рубриката:

Д-р Физиев, който учи ИИ да чете гените ни

Д-р Физиев, който учи ИИ да чете гените ни

„Комбинацията между генетика и изкуствен интелект е изключително силна и очаквам през следващите години големи новини“, казва д-р Физиев.
Защо е толкова трудно да разчетем кои от гените ни са виновни за даден проблем? Какви са ползите от това, че днес всеки може да разчете генома си? Дали не надценихме наследствеността като основен фактор за това дали сме здрави? А как изглежда бъдещето на манипулирането на гени и „дизайнерските бебета“?
Д-р Петко Физиев е специалист по биоинформатика – онази област, която обещава през следващите години да научим повече за това как работят гените ни и каква част от здравословните проблеми са предизвикани от наследствеността. На напредъка в генните терапии се възлагат надежди да победи редица заболявания.
Гостът ни работи в сърцето на Силициевата долина, в компанията Illumina, световния доминатор в производството на апаратура за генетични изследвания. Начело е на екип, който разработва приложения с изкуствен интелект, които да помогнат в опознаването на собствената ни ДНК.

повече информация
„Всички истории вече са разказани. Но как ще трепти словото?“

„Всички истории вече са разказани. Но как ще трепти словото?“

Срещнали се режисьор, рапър, подкастър и журналист, програмист, писател. Разговор на разменени домакинства… и макар че сме само двама души (и, разбира се, още един чудесен подкастър), се оказа, че комбинациите от по три поприща имат още интересни нюанси.
Подкастът „2&200“ е класика в жанра, показва защо днес тази форма на разговор връща погледите и слуховете към споделените думи.
Продължаваме разговора за ценителите на Кустурица и/или Достоевски и/или Маркс. С Орлин Милчев, познат по-рано и като MC ATILA, способен да пробожда с думи и въпроси. Той е и режисьор, миналата година излезе дебютният му пълнометражен филм „Изкуството да падаш“. Гост с неочакван поглед към важните теми на днешния ден, преплетени с технологиите.
„Бич Божи“ отдавна не е един герой, а онова, което създадохме онлайн. Но какво се задава нататък?

повече информация
Има ли днес роден и чужд език?

Има ли днес роден и чужд език?

Има ли смисъл да учим чужди езици?
Машинният превод се разви изключително бързо, днес успява да улови голяма част от думите, което трябва да се появят на друг език… Стигнахме ли предела и какво се задава нататък?
Калоян Кирилов е писмен и устен преводач с почти две десетилетия опит. Благодарение на него думите на политици, лектори и други публични личности достигат до ушите на международната и българска аудитория. Начело е на компания за преводи и езикови услуги „Словоред“.
Преводаческото изкуство неслучайно се нарича така… дали обаче ще запази статута си? Занимание за избрани или предпоставка за успех е владеенето на чужд език в епохата на напредналия изкуствен интелект?
И… ще научим ли алгоритъма да попържа убедително, за да зазвучи като истински носител на езика?

повече информация

Най-новите:

Кой е авторът – човек или изкуствен интелект?

Кой е авторът – човек или изкуствен интелект?

Можем ли днес да различим създаденото от човека от генерираното от изкуствения интелект? Нека заедно направим един експеримент, който може да даде много интересни отговори.
30 бързи въпроса, достатъчни са около 5 минути. Иска се единствено да прецените кои от изображенията и текстовете са генерирани от изкуствения интелект и кои са създадени от хора.
Включете се, опитайте! Поканете и приятели! Колкото повече са участващите, толкова по-интересни ще са резултатите!
Събирането на резултати ще продължи две седмици – до 8 март 2024 г. Петима от участниците ще получат подарък.

повече информация
Създават ли алгоритмите изкуство? 15 важни гледни точки

Създават ли алгоритмите изкуство? 15 важни гледни точки

Могат ли алгоритмите да творят?
Средство или автор е изкуственият интелект?
Има ли как ИИ да създаде следващите изкуства, или вече творенето е безсмислено занимание?
Какво ще правим, когато произведенията му във всяка област станат неразличими от човешките?
Вече 3 години в този сайт събирам гледни точки по големите въпроси на днешния технологичен ден. Смятам, че е жизненоважно да включваме повече различни гласове в дискусиите по важните теми, каквато безспорно е тази за изкуството и творчеството.
Ето 15 от най-интересните и съдържателни мнения, които събрах за това време. Влизат ли в противоречие, или се допълват думите на технологичните хора, писателите, творците, духовниците и… котараците?

повече информация
Как да си генерираш инфлуенсър

Как да си генерираш инфлуенсър

Как да не харесаш Елена Димитрова или просто ЕкоЕлена? Руса, усмихната, позитивна. Пътува, живее природосъобразно, дава полезни съвети, предлага екзотични рецепти. Е, има и още един детайл. Тя… не съществува.
Направих си експеримент, създадох изцяло генерирана изкуствена героиня, в продължение на един месец публикувах съдържание от нейно име във Facebook и Instagram.
Какво ли се случи нататък?
84 519 души видяха поне една от нейните публикации, 8900 ги харесаха, профилите ѝ привлякоха 289 последователи. Тя получи няколко десетки умилителни мнения, 9 предложения за романтична връзка… И нито един коментар, който по някакъв начин да отрази факта, че всяка буква, всеки пиксел от онлайн образа на Елена е генериран от изкуствения интелект.
Алгоритмите вече минават теста на Тюринг, ами… ние дали ще го издържим?

повече информация
Д-р Физиев, който учи ИИ да чете гените ни

Д-р Физиев, който учи ИИ да чете гените ни

„Комбинацията между генетика и изкуствен интелект е изключително силна и очаквам през следващите години големи новини“, казва д-р Физиев.
Защо е толкова трудно да разчетем кои от гените ни са виновни за даден проблем? Какви са ползите от това, че днес всеки може да разчете генома си? Дали не надценихме наследствеността като основен фактор за това дали сме здрави? А как изглежда бъдещето на манипулирането на гени и „дизайнерските бебета“?
Д-р Петко Физиев е специалист по биоинформатика – онази област, която обещава през следващите години да научим повече за това как работят гените ни и каква част от здравословните проблеми са предизвикани от наследствеността. На напредъка в генните терапии се възлагат надежди да победи редица заболявания.
Гостът ни работи в сърцето на Силициевата долина, в компанията Illumina, световния доминатор в производството на апаратура за генетични изследвания. Начело е на екип, който разработва приложения с изкуствен интелект, които да помогнат в опознаването на собствената ни ДНК.

повече информация
„Тетрис“. Човекът не спира да побеждава себе си!

„Тетрис“. Човекът не спира да побеждава себе си!

„Ще умра, не си чувствам ръцете…“, продумва Блу Скути, преди да си даде сметка, че е изпълнил една мечта, изглеждаща невъзможна. Почти 4 десетилетия по-късно е победил, по един или друг начин, играта, която всички сме играли.
Застанал зад ретро телевизор с кинескоп, намерен след безброй трудности, щракащ 42 минути без откъсване копчетата на ретро джойстик със скорост над 20 удара в секунда… тийнейджърът ни припомни, че няма предел за човека.
Как обаче е възможно да победиш игра, която няма край? И защо този успех и пътят до него са много важна новина за хората като вид? За възможностите на човека, благодарение на сътрудничеството и на таланта винаги да върви напред… Да създава, да твори, да намира смисъл. Да ражда истории.
„Тетрис“ е легенда, която минава през поколенията, за да ражда следващи легенди. Преди седмица се разходихме из историята на играта, дошла от една съветска лаборатория по време на Студената война. А днес ще се докоснем до един съвсем пресен рекорд, който има да ни каже толкова много за нас самите.

повече информация
„Всички истории вече са разказани. Но как ще трепти словото?“

„Всички истории вече са разказани. Но как ще трепти словото?“

Срещнали се режисьор, рапър, подкастър и журналист, програмист, писател. Разговор на разменени домакинства… и макар че сме само двама души (и, разбира се, още един чудесен подкастър), се оказа, че комбинациите от по три поприща имат още интересни нюанси.
Подкастът „2&200“ е класика в жанра, показва защо днес тази форма на разговор връща погледите и слуховете към споделените думи.
Продължаваме разговора за ценителите на Кустурица и/или Достоевски и/или Маркс. С Орлин Милчев, познат по-рано и като MC ATILA, способен да пробожда с думи и въпроси. Той е и режисьор, миналата година излезе дебютният му пълнометражен филм „Изкуството да падаш“. Гост с неочакван поглед към важните теми на днешния ден, преплетени с технологиите.
„Бич Божи“ отдавна не е един герой, а онова, което създадохме онлайн. Но какво се задава нататък?

повече информация
Share This